English to Telugu Meaning of point - పాయింట్


Point :
పాయింట్

పాయింట్, డ్రాప్, ఐయోట, చుక్క, స్పాట్, పురుగు, నిబంధన, రౌండ్, అంశం, సమయం, బాక్సింగ్, కొన, టాప్, తీవ్రత, ముగింపు, APEX, పరాకాష్ట, ఆయుధములను, శిఖరం, Acme, పరిస్థితిలో, మలుపు, పరీవాహక, సంక్షోభం, స్త్రీలలో ముట్లుడుగు, మరక, బొట్టు, సరైన క్షణం, స్కోరు, మార్క్, మందు గుళిక, నిజమైన విషయం, స్పైక్, తీక్షణత, కేప్, అగ్రము, అగ్రభూమి, బ్లాట్, discussible విషయం, వ్యాపార, బిజ్, నోటీసు, గమనించి, నోటీసు పడుతుంది, వ్యాఖ్య, మనసు, హెచ్చరించు, బెక్, వాడు

పాయింట్కోణాలపాయింటింగ్పాయింట్లుసూదంటి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of point in English
Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks
Examples of point in English
(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Phrases of point
(1) point out ::
ఎత్తి చూపు
(2) point of view ::
ఆ కోణంలో
(3) power point ::
పవర్ పాయింట్
(4) turning point ::
మలుపు
(5) melting point ::
ద్రవీభవన స్థానం
(6) focal point ::
ఫోకల్ పాయింట్
(7) point to ::
పాయింట్
(8) starting point ::
ప్రారంభ స్థానం
(9) at this point ::
ఈ సమయంలో
(10) boiling point ::
మరుగు స్థానము
Synonyms
Noun
1. tip ::
కొన
2. pinpoint ::
ఏర్పడుతాయి
3. place ::
స్థానం
4. time ::
సమయం
5. level ::
స్థాయి
6. detail ::
వివరాలు
7. heart of the matter ::
విషయం యొక్క గుండె
8. purpose ::
ప్రయోజనం
9. attribute ::
గుణం
10. promontory ::
గుట్ట
11. point in time ::
సమయంలో ఒక ఘడియ
12. spot ::
స్పాట్
13. head ::
తల
15. compass point ::
దిక్సూచి పాయింట్
16. gunpoint ::
గన్ గురిపెట్టి
17. percentage point ::
శాతం పాయింట్
18. dot ::
చుక్క
19. power point ::
పవర్ పాయింట్
20. item ::
అంశం
21. stage ::
రంగస్థల
22. stop ::
ఆపడానికి
Verb
23. aim ::
లక్ష్యం
24. indicate ::
సూచిస్తున్నాయి
25. orient ::
తూర్పు
26. signal ::
సిగ్నల్
27. charge ::
వసూలు
28. luff ::
Luff
29. guide ::
మార్గనిర్దేశం
30. repoint ::
repoint
31. target ::
లక్ష్యం
32. sharpen ::
పదునుపెట్టు
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows
Yeah, there's a point
when this becomes idiotic.

Yeah, there's a POINT when this becomes idiotic.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

Penny has a good point.

Penny has a good POINT.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

RAJESH:
I'd like to point out, I voted for orangutan...

RAJESH: I'd like to POINT out, I voted for orangutan...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

That's a good point.

That's a good POINT.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

So you point it how you want, okay?
Quarter, half, teener, whatever.

So you POINT it how you want, okay? Quarter, half, teener, whatever.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

English to Telugu Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Telugu language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Telugu, point meaning in Telugu, point definition, examples and pronunciation of point in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History