English to Telugu Meaning of keep - ఉంచేందుకు


Keep :
ఉంచేందుకు

ఉండడానికి, ఉండటానికి, అబద్ధం, ఉంటుంది, స్టాండ్, ఉంచేందుకు, గమనించి, ఆచరణలో, పాటించటానికి, పూర్తి, వెనుక, రక్షించడానికి, సేవ్, నిర్వహించడానికి, ఆదా, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త సుమా, అభిముఖంగా, ఉంటాయి, పర్యవేక్షించేందుకు, పూరించడానికి, తయారు, మంచి చేయు, పచ్చిక, కాపరి, పశుసంతతిని, చూడటానికి, పోషించుట, రక్షిస్తున్న, తీసుకురావటానికి, ఫీడ్, సెంటినెల్, గార్డు, పరిరక్షించడానికి, విధుల్లో, నిర్వహించే, పెంపుడు, ప్రవర్తన, ఆపరేట్, దారి, అంటిపెట్టుకోవడం, హేతుబద్ధమైన, తాజా, ప్రత్యక్ష, నివసించువారికి, నివసిస్తారు, కట్టుబడి, వదిలి, ఉండుట, వదిలేయండి, విరామం, విడి, అడ్డుకోవడానికి, అడ్డుకుంటుంది, తనిఖీ, మూసుకుపోతుంది, ఆపడానికి, నిర్దేశించాయి, స్థానం, చాలు, డిపాజిట్, కోట, టవర్, సిటాడెల్, కృష్ణ జైలులో, కృష్ణ బిలం, ఆహార, జీవనోపాధి, మాంసం, పోషణ

ఉంచేందుకుకీపింగ్ఉంచుతుంది
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of keep in English
Noun(1) the financial means whereby one lives(2) the main tower within the walls of a medieval castle or fortress(3) a cell in a jail or prison
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) continue a certain state, condition, or activity(3) retain possession of(4) stop (someone or something(5) conform one's action or practice to(6) stick to correctly or closely(7) look after; be the keeper of; have charge of(8) maintain by writing regular records(9) supply with room and board(10) allow to remain in a place or position or maintain a property or feature(11) supply with necessities and support(12) fail to spoil or rot(13) behave as expected during of holidays or rites(14) maintain in safety from injury, harm, or danger(15) raise(16) retain rights to
Examples of keep in English
(1) keep left along the wall(2) Roger, of course, would rather take care of her and keep the shop, but puts on a cheerful face.(3) can you keep your saddle, or shall I carry you on a pillion?(4) he had to keep his large family in the manner he had chosen(5) While earning his keep as a waiter in Covent Garden, Norton took a place at Central School of Art and Drama.(6) we keep normal office hours(7) I have some biggish plans for an upgrade in the very near future, so keep checking back.(8) to keep guard(9) Her arms flailed up and around in a desperate and truly valiant bid to keep her seat.(10) She can leave home only to get to her office job, to keep legal or health appointments.(11) keep the change(12) Do you think it is appropriate to keep skeletons for future scientific work?(13) He thought that to be ÔÇÿgoodÔÇÖ he had to keep the rules and respect the law of God.(14) Employers must keep records for at least three years to show that workers were paid the national minimum wage.(15) People like us who did without to own our house as a legacy for our children have our home taken off us if we have to go into care to pay for our keep .(16) He earned his keep in university by running a bookmaking operation out of his back pocket.
Related Phrases of keep
(1) keep in touch ::
టచ్ లో ఉంచాలని
(2) keep up ::
అలాగే ఉంచు
(3) keep going ::
కొనసాగించండి
(4) keep on ::
అలాగే వుండు
(5) keep out ::
దూరంగా పెట్టు
(6) keep it up ::
ఇది ఉంచడానికి
(7) to keep ::
ఉంచుకోను
(8) keep smiling ::
నవ్వుతూ ఉండు
(9) keep fit ::
ఆరోగ్యంగా ఉండు
(10) keep away ::
దూరంగా ఉంచు
Synonyms
Verb
1. retain ::
నిలుపుకున్న
2. remain ::
ఉండటానికి
3. persist in ::
వీడకుండా
4. detain ::
నిర్భంధించాలని
5. comply with ::
అనుగుణంగా
6. preserve ::
సంరక్షించేందుకు
7. store ::
స్టోర్
8. breed ::
జాతిని
9. look after ::
తర్వాత చూడండి
10. keep secret ::
రహస్యంగా ఉంచు
11. prevent ::
నిరోధించడానికి
12. keep open ::
తెరచి ఉంచేందుకు
13. maintain ::
నిర్వహించడానికి
14. observe ::
గమనించి
15. hold on ::
పట్టి
16. restrain ::
అణచడానికి
17. continue ::
కొనసాగించడానికి
Noun
18. maintenance ::
నిర్వహణ
19. livelihood ::
జీవనోపాధి
20. dungeon ::
నేలమాళిగలో
21. hold ::
పట్టుకోండి
Antonyms
1. break ::
విరామం
2. transgress ::
అతిక్రమించలేదు
3. violate ::
ఉల్లంఘించే
Different Forms
keep, keeps
Word Example from TV Shows
Ramsay Bolton cannot be allowed
to keep Winterfell, my lady.

Ramsay Bolton cannot be allowed to KEEP Winterfell, my lady.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

Oh, don't worry. He made us pinky swear
we'd keep it a secret.

Oh, don't worry. He made us pinky swear we'd KEEP it a secret.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20

Keep your fire going.

Keep your fire going.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

to keep us a little warmer in the night.

to KEEP us a little warmer in the night.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

I'm going beyond the Wall to Craster's Keep

I'm going beyond the Wall to Craster's Keep

Game of Thrones Season 4, Episode 4

English to Telugu Dictionary: keep

Meaning and definitions of keep, translation in Telugu language for keep with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of keep in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'keep'

What keep means in Telugu, keep meaning in Telugu, keep definition, examples and pronunciation of keep in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History