English to Telugu Meaning of stop - ఆపడానికి


Stop :
ఆపడానికి

అడ్డంకి, బంకర్, అవరోధం, బ్లాక్, ఆపడానికి

ఆపడానికి, పుల్ అప్, పట్టు సంస్థ, ఒక halt కాల్, నిలిపివేయాలని, దుకాణము, Close, మూసివేసింది, తెరపడింది, ప్రాధేయపడింది, విరామం, కండల, స్టాండ్, పారద్రోలే, నుండి దూరంగా ఉండుట కారణం, బయటకు వాదిస్తారు, నిలిపివేయాలని కారణం, ఉండడానికి, ఉండటానికి, అబద్ధం, ఉంటుంది, కాండం, అడ్డుకోవడానికి, అడ్డుకుంటుంది, తనిఖీ, మూసుకుపోతుంది, నిరోధించడంలో, అణచివేయడానికి, చౌక్, అరెస్టు, ఇయ్యక, దూరంగా ఉండు, తప్పించుకోవటం, అలాగే ఉంచు, కంచె, వాయిదా, చాలించు, పైగా వదిలి, కాగా, ఉండుట, అణచడానికి, కల్పించుకోకుండా, బిట్, తీవ్రతను తగ్గించు, పరిమితం, కారణం, సహించు, రద్దు, కొట్టివేయాలని, అడ్డుకొనే, కోపం తెచ్చుకోవటానికి, తీవ్రంగా, నుండి దూరంగా ఉండుట, ఓటమిని, వికర్షించబడటం, హోవర్, ఆలస్యం, వెనుక, ఆలస్యము, విషయం

ఆగకుండాఆపడానికిఆగారుunstopunstops
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stop in English
Noun(1) the event of something ending(2) the act of stopping something(3) a brief stay in the course of a journey(4) the state of inactivity following an interruption(5) a spot where something halts or pauses(6) a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it(7) a punctuation mark (.(8) (music(9) a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens(10) a restraint that checks the motion of something(11) an obstruction in a pipe or tube
Verb(1) come to a halt, stop moving(2) put an end to a state or an activity(3) stop from happening or developing(4) interrupt a trip(5) cause to stop(6) prevent completion(7) hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of(8) seize on its way(9) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(10) render unsuitable for passage(11) stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Examples of stop in English
(1) The man slumped down and signalled for an inhaler so a medic was called, but the ordeal did not stop there.(2) It will come back if you gain the weight, stop exercising and eat the wrong foods.(3) Fortunately, I managed to stop myself worrying about my worrying, because that's just taking it a bit too far.(4) The best time to stop smoking is when you are ready and when you genuinely want to quit.(5) several attempts were made to stop him giving evidence(6) We didn't let that stop us and we continued to court and we were always together.(7) a campaign is under way to stop the bombers(8) The end result is that the leadership is desperately trying to stop a debate that was never really going to start.(9) stop your joking!(10) The trip was part of a two day visit to the region, which also included a stop in Honduras.(11) But one year on and still no significant step has been taken to stop another disaster happening.(12) the flight landed for a refueling stop(13) One child was so traumatised by the experience she could not stop vomiting and had to be hospitalised.(14) And how the hell do you stop someone who's determined to do something like this?(15) stop consonants(16) We had a meeting on Sunday night and we are determined this fire is not going to stop us.
Related Phrases of stop
(1) bus stop ::
బస్ స్టాప్
(2) to stop ::
ఆపడానికి
(3) non-stop ::
ఆగకుండా
(4) full stop ::
ఫుల్ స్టాప్
(5) stop by ::
ఆగుట
(6) stop sign ::
పూర్తిగా ఆగవలెను
(7) stop crying ::
ఏడుపు ఆపు
(8) stop smoking ::
పొగ త్రాగుట అపు
(9) pit stop ::
పిట్ స్టాప్
Synonyms
Noun
1. halt ::
halt
2. break ::
విరామం
3. stopping place ::
ఆపటం స్థానంలో
4. blockage ::
అడ్డుపడటం
5. occlusive ::
occlusive
6. hitch ::
అప్పుడప్పుడు కారులో
7. stoppage ::
ఆట ముగిసే
8. catch ::
క్యాచ్
9. diaphragm ::
డయాఫ్రాగమ్
10. stopover ::
విరామంగా
11. full point ::
పూర్తి పాయింట్
Verb
13. cease ::
ప్రాధేయపడింది
14. pull up ::
పుల్ అప్
15. conclude ::
తేల్చాయి
16. stem ::
కాండం
17. prevent ::
నిరోధించడానికి
18. thwart ::
అడ్డుకుంటుంది
20. stop over ::
పైగా ఆపడానికి
21. hold on ::
పట్టి
22. contain ::
కలిగి
23. discontinue ::
నిలిపివేయాలని
24. block off ::
బ్లాక్ ఆఫ్
25. halt ::
halt
26. finish ::
ముగింపు
27. intercept ::
అడ్డుకొనే
Antonyms
1. continue ::
కొనసాగించడానికి
2. persist ::
అంటిపెట్టుకుని
Different Forms
nonstop, stop, stops, unstop, unstops
Word Example from TV Shows
maybe stop sleeping
with his wife.

maybe STOP sleeping with his wife.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 14

No, don't stop looking at me.\NLet's see, look at me, that's it.

No, don't STOP looking at me.
Let's see, look at me, that's it.

Money Heist Season 1, Episode 6

Will you stop that?

Will you STOP that?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 18

I tried to stop Orson once.

I tried to STOP Orson once.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

You have to stop this.
It's immoral. It's illegal.

You have to STOP this. It's immoral. It's illegal.

Breaking Bad Season 5, Episode 14

English to Telugu Dictionary: stop

Meaning and definitions of stop, translation in Telugu language for stop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stop in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'stop'

What stop means in Telugu, stop meaning in Telugu, stop definition, examples and pronunciation of stop in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History